• GÜVENLİ
  ALIŞVERİŞ
 • 75 TL ve ÜZERİ
  ÜCRETSİZ KARGO

MOBİL UYGULAMA KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR  

İşbuMOBİL UYGULAMA KULLANICI SÖZLEŞMESİ” (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) Fevzi Çakmak Mah. İTOB OSB 10014 Sk. No: 6 Menderes/İZMİR adresinde mukim CHEF SEASONS GIDA VE TİC. LTD. ŞTİ. (bundan sonra “CHEFSEASONS” olarak anılacaktır) ile Chef Connect mobil uygulamasından Sözleşme’de belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan ve ..................... adresinde mukim ............... (bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. 

Kullanıcı ve CHEFSEASONS ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. 

 1.  TANIMLAR  

 1. Uygulama: “Chef Connect” isimli mobil uygulama, tüm mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımını ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu tüm sanal gerçeklik mecralarını ifade etmektedir.  

 1. Kullanıcı/Üye: Uygulamaya işbu Sözleşme’de belirlenen yöntemlerle kayıt olup uygulama tarafından sunulan hizmetlerden işbu Sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir.   

 1. Sisteme Erişim Araçları: Kullanıcının hesabını yönetim sayfası, uygulamaya erişim sağlayan Kullanıcıadı, şifre, kod, parola gibi yalnızca Kullanıcının bilgisinde olan bilgileri ifade etmektedir.  

 1. Hizmetler: Chef Connect Uygulaması içerisinde Kullanıcı’ların işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan ve Sözleşmenin 6. Maddesinde yer alan hizmetleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ortaya konulan tüm iş ve işlemleri ifade etmektedir.  

 1. İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, sms, mms, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını ifade etmektedir.  

 1. Kişisel bilgiler/Gizli Bilgiler: Kullanıcı’nnın adı/soyadı, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi ifade etmektedir.  

 

 1. SÖZLEŞME’NİN KONUSU 

CHEFSEASONS, şirket içinde çalışanların öneri, istek ve şikayetlerini CHEFSEASONS yönetim birimlerine iletilebilmesi için Chef Connect  isimli bir mobil uygulama geliştirmiştir. İşbu Sözleşme, Chef Connect  Uygulama’sında mevcut olan ve ileride CHEFSEASONS tarafından eklenebilecek geliştirmeler ile birlikte sunulacak tüm hizmetlere ve hizmetlerden yararlanma şartlarına ilişkin olup işbu Sözleşme çerçevesinde karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirlenmektedir. 

 1. ÜYELİK VE KULLANIM ŞARTLARI  

 1. Kullanıcılar’ın üyelik bilgileri CHEFSEASONS tarafından verildikten sonra, kullanıcılar; Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapabileceklerdir.   

 1. Uygulamaya üye olabilmek için Kullanıcı’nın, CHEFSEASONS tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyeliği süresiz olarak yasaklanmamış olması gerekmektedir. Yukarıda belirtildiği gibi CHEFSEASONS tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği süresiz olarak yasaklanmış olan kişilerin kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları uygulamaya üyelik hakkı kazanma sonucunu doğurmayacak ve bu nedenle oluşabilecek zararlardan CHEFSEASONS sorumlu olmayacaktır.  

  

 1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 1. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 1. Kullanıcı, kullanım prosedürlerini yerine getirirken, uygulamadaki hizmetlerden faydalanırken ve uygulamadaki hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme’de belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul etmiştir.   

 1. Kullanıcı, yürürlükteki emredici kanun hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlar tarafından usulüne uygun olarak bu bilgilerin talep edilmesi halinde, CHEFSEASONS’ın üyelere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul etmiştir.  

 1. Kullanıcı, uygulamaya erişmek için kullandığı Sisteme Erişim Araçları’nı (Kullanıcı adı, şifre, kod gibi) gizli tutmakla yükümlüdür. Sisteme Erişim Araçları’nı kullanma hakkı münhasıran Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı işbu bilgilerini üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Sisteme Erişim Araçları’nın üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamı ile Kullanıcı sorumludur. CHEFSEASONS, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Kullanıcı, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde CHEFSEASONS’ı derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.  

 1. Kullanıcı, uygulama dâhilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir. CHEFSEASONS, Kullanıcı tarafından iletilen veya uygulama üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.  

 1. Kullanıcı, CHEFSEASONS’a verdiği iletişim bilgilerinin yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim bilgileri olduğunu ve bu iletişim bilgilerini aktif olarak kullandığını taahhüt etmiştir. Kullanıcı, kendisi için oluşturulmuş portalları başkasına devretmeyeceğini veya kullanıma açmayacağını taahhüt etmiştir. Kullanıcı, CHEFSEASONS’ın yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme’nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. Kullanıcı’nın işbu maddede sayılan yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi halinde, Kullanıcı tarafından Uygulama üzerinden verilen görüş/öneri/şikayetlerin hiçbiri CHEFSEASONS tarafından dikkate alınmayacaktır.  

 1. CHEFSEASONS’ın sunduğu hizmetlerden yararlananlar, Uygulama dâhilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcının, Uygulama dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcılar, uygulamayı kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi  ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri  Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun  hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, hâlihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat  hükümleri ile CHEFSEASONS’ın Uygulama’ya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul  etmiştir.  

 1. Kullanıcı işbu Uygulama’nın CHEFSEASONS’a ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul etmiştir. İşbu Uygulama’nın içeriği Fikri ve Sınai haklar doğrultusunda korunmaktadır. Kullanıcı, CHEFSEASONS ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki uygulama dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.  

 1. Uygulama’da ve Uygulama üzerinden bağlantı adresi verilen internet sitelerinde, Kullanıcı da dâhil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı CHEFSEASONS’ın sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. CHEFSEASONS, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.  

 1. Kullanıcı, CHEFSEASONS’ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadır. CHEFSEASONS tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Kullanıcı tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcı’ya aittir.   

 1. Her türlü “Kullanıcı” tesisinin ilk ve en önemli koşulu "18 yaşından büyük olmak" şartıdır. Kullanıcı, üyelik formunu doldurduktan ve "Kullanıcı Sözleşmesi'ni okudum, kabul ediyorum" maddesini onayladıktan sonra işbu Sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı’nın, uygulamaya kayıt olduğu ve CHEFSEASONS tarafından üyeliği onaylandığı tarihte 18 yaşından küçük olduğu veya Uygulama’yı 18 yaşından küçük üçüncü taraflara kullandırttığı, devrettiği tespit edilmesi halinde; CHEFSEASONS, ilgili Kullanıcı’nın Sözleşme’sini tek taraflı olarak fesih edebilir. Bu halde Kullanıcı, itiraz hakkı bulunmadığını, maddi veya manevi tazminat dahil olmak üzere hiçbir talep hakkı olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.  

 

 1. CHEFSEASONS’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

 1. CHEFSEASONS, Uygulama’da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, Kullanıcı’nın sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. CHEFSEASONS, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. CHEFSEASONS tarafından Kullanıcı’dan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan CHEFSEASONS sorumlu olmayacak ve Kullanıcı’nın uygulamayı kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.   

 1. Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle Uygulama içerisinde CHEFSEASONS kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. CHEFSEASONS, üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal,  doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya  hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz  olacağı, aksaklıklar, kusur ve bozuklukluların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve  virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu  hususlarda Kullanıcı’ya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir. Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında CHEFSEASONS’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.   

 1. CHEFSEASONS, Uygulama’nın işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan yorum, mesaj ve içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir ve/veya bu yorum mesaj ve içeriği giren Kullanıcı’nın üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.   

 1. CHEFSEASONS, işbu Uygulama ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, uygulamayı kullanma koşulları ile Uygulama’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, Uygulama’yı durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar, Uygulama’nın kullanımı ya da Uygulama’ya giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, CHEFSEASONS tarafından belirlenen mecra üzerinden Kullanıcı’lara duyurulur.  

 1. CHEFSEASONS Uygulama kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. CHEFSEASONS özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, Internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.  

 1. CHEFSEASONS gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda Uygulama’ya erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.  

 

 1. HİZMETLER 

 1. CHEFSEASONS, Chef Connect Uygulaması” vasıtasıyla Kullanıcı’lara işbu Sözleşme ile kapsamı ve içeriği belirlenen hizmetleri sağlayacaktır. Söz konusu Uygulama ücretsizdir. CHEFSEASONS tarafından bu Uygulama ile Kullanıcı’lara; öneri, istek ve şikayetlerini CHEFSEASONS’a iletebilmeleri ve CHEFSEASONS’ın Kullancı’lara yönelik şirket içi duyuruları yayınlayabilmesi için djital bir mecra hazırlanması ve işbu Sözleşme ile belirlendiği şekil ve koşullarla Kullanıcı’lara iletilmesi hizmetlerini sunacaktır. CHEFSEASONS, sunduğu hizmetlerin içeriğinde istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.  

 

 1. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE FESHİ 

 1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Uygulamaya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve Taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı’nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Uygulama Kullanıcı’larının işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, CHEF SEASONS Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı’lar, fesih sebebiyle, CHEFSEASONS’ın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır;  

i- Kullanıcı’nın, herhangi bir yöntem kullanarak, sistemin işleyişini manipüle edecek  davranışlar ile gerçek dışı işlemlerde bulunması,  

ii- Kullanıcı’nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya  kullanıma açması,   

iii- Kullanıcı’nın, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan  fillerde bulunması.  

 1. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

 1. Gizli olduğu bildirilsin veya bildirilmesin Taraflar’ın işbu Sözleşme’nin ifası sırasında edindiği her türlü bilgi ve belge ile işbu Sözleşme’nin hükümleri uyarınca “gizli bilgi” olarak değerlendirilir. Sözleşme süresi ile sınırlı olmaksızın, Taraflar Sözleşme kapsamında öğrendikleri gizli bilgileri koruyacak, birbirlerinin yazılı iznini almadan kesinlikle ifşa etmeyecek, yayınlamayacak, kamuya açıklamayacak ya da üçüncü şahıslarla paylaşmayacak ve/veya üçüncü şahısların menfaatine kullanmayacaktır.  

 1. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak davranacaklarını, işbu Sözleşme kapsamında diğer taraftan edindikleri tüm kişisel verileri, KVKK’ya uygun olarak işleyeceklerini, koruyacaklarını, saklayacaklarını ve gerektiğinde imha edeceklerini; KVKK’ya aykırı olarak kişisel veri işlemeyeceklerini, edindikleri kişisel verileri ancak KVKK ile belirlenen sınırlarda ve gerekli tedbirleri alarak üçüncü kişilere ve yurt dışına aktarabileceklerini, uhdelerinde bulunan kişisel verileri korumak amacıyla teknik ve idari her türlü tedbiri aldıklarını, Veri İşleme ve İmha Politikası kapsamında veri sorumlusunun diğer taraf uhdesinde bulunan ve/veya işlenmekte olan kişisel veriyi imha yükümlülüğü doğduğunda, işlemekte oldukları kişisel verileri diğer Taraf’ın yazılı veya elektronik ortamdan ileteceği talebi üzerine kişisel verilerin saklanmasını gerektiren süreler dolmuşsa, derhal sileceğini, yok edeceğini veya imha edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 1. Tüm gizli bilgiler, taraflar arasındaki Sözleşmenin ve iş ilişkisinin sona ermesi halinde veya Sözleşme sona ermese dahi karşı tarafın yazılı ihtarı üzerine, gizli bilgilerin saklanmasını gerektiren bir sebebin mevcut olmaması halinde, en geç 7 gün içinde, ait olduğu tarafa iade edilir ve aynı süre içerisinde uhdesinde bulunan bilgi ve belgeler geri dönüşü mümkün olmayacak biçimde imha edilir. Belirlenen süre içerisinde bir tarafın uhdesinde bulunan bilgi ve belgelerin diğer tarafa iade edilmemesi ve/veya belirlenen süre içerisinde geri dönüşü mümkün olmayacak biçimde imha edilmemesi halinde, aykırı davranışta bulunan taraf diğer uğradığı tüm zararın giderilmesini talep etme hakkı saklıdır. Taraflar’dan birinin işbu maddedeki yükümlülüğünü yerine getirmemesi, diğer tarafın da bu maddede maddedeki yükümlülüğünü yerine getirmesini engellemeyeceği gibi, yükümlülüğünü yerine getirmeme hakkı/def’i bahşetmez.  

 1. Gizliliğe ilişkin hükümler Sözleşme süresinin sona ermesinden veya Sözleşmenin yürürlüğünün durdurulmasının ardından 3 (üç) yıl daha devam edecektir  

 1. CHEFSEASONS işbu Sözleşme’'de aksi belirtilmedikçe kişisel verileri ve gizli bilgileri CHEF SEASONSın iş birliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda CHEFSEASONS, işbu Sözleşme hükümleri dışında Kullanıcı’lara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durum sınırlı sayıda olmak üzere;  

 1. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, vb. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının,   

 1. İşbu Sözleşme’nin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının,   

 1. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla üyelerle ilgili bilgi talep edilmesinin,  

 1. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.  

 1. CHEFSEASONS 7. madde hükmü saklı tutulmak koşulu ile, kişisel verileri ve gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi beyan ve taahhüt etmektedir. CHEFSEASONS’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Uygulama’ya ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin veya kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda CHEFSEASONS’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.  

 

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 

 1. Uygulama'nın (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, CHEFSEASONS markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları CHEFSEASONS’a aittir ve/veya CHEFSEASONS tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan CHEFSEASONS’a ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz,  çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz,  dağıtılamaz, sergilenemez, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler  CHEFSEASONS’ın uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı CHEFSEASONS’tan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve  avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.  

 1. Kullanıcılar tarafından Uygulama’ya yüklenen her türlü yazılı, görsel içeriğin fikri mülkiyet  hukukuna tabi olması halinde, fikri mülkiyet hakları Kullanıcı’ya ait olup, Kullanıcı, CHEFSEASONS’a  söz konusu içerik üzerinde çoğaltma, kopyalama, işleme ve basılı ortam, radyo-televizyon, uydu ve  kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya internet ve sair dijital iletişim  şekilleri de dahil olmak üzere işaret ve/veya görüntü nakline yarayan araçlar ve sair her türlü araçla  yayınlama hakları dahil olmak ancak bunlarla kısıtlı kalmamak kaydıyla hiçbir coğrafi sınırlama  olmaksızın süresiz ve bedelsiz kullanım hakkı vermiştir.  

 1. Kullanıcı’ların, uygulamada yayınlanmak üzere sunduğu içeriğin kendilerine ait olduğu veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde kullanma haklarının olduğu kabul edilir. Kullanıcılar, kendilerine ait olmayan içeriği ancak kanunda belirtilen usule uygun olarak ve atıfta bulunmak şartıyla yayınlayabilir. Aksi halde, 3. Kişiler tarafından talep edilen tazminatlar dahil, CHEFSEASONS’ın uğrayacağı zararlardan içeriği yükleyen üye sorumlu olacaktır.  

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME 

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.  

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ  

CHEFSEASONS günün koşullarına ve ilgili mevzuatlardaki değişikliklere bağlı olarak, işbu Mobil Uygulama Kullanıcı Sözleşmesi’ni veya herhangi bir hükmünü, uygun göreceği herhangi bir zamanda, uygulamada ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Mobil Uygulama Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise belirtilen tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.  İşbu Mobil Uygulama Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı’ların tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.  

 1. MÜCBİR SEBEPLER 

 1. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, CHEFSEASONS’ın gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Uygulama, Portal ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla CHEFSEASONS’ın makul kontrolü haricinde gelişen ve CHEFSEASONS’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.  

 1. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edinimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, CHEFSEASONS için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için CHEFSEASONS’tan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.  

 

 1. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ 

Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda CHEFSEASONS’ın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.  

 1. TEBLİGAT ADRESLERİ 

Taraflar işbu Mutabakatta belirledikleri adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, bu adreslerde meydana gelecek değişiklikleri diğer tarafa 5 gün içinde yazılı olarak bildirmeyi aksi halde bu adreslere yapılacak olan tebligatların geçerli olacağını beyan ederler.   

 1. DEVİR VE TEMLİK 

Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğan haklarını, menfaatlerini ve/veya yükümlülüklerini hiçbir şekilde ve surette üçüncü kişi ve/veya kuruluşlara devir ve temlik etmeyecektir.  

15 (on beş) ana maddeden oluşan işbu Sözleşme, 2 (iki) nüsha olarak hazırlanmış olup, Taraflar’ca ……………………….. tarihi itibarıyla geçerli olacak şekilde imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir. 

 

KULLANICI                                                          CHEFSEASONS 

KAPAT
Puan Ver
Devamını gör